dommerforeningen_retssal dommerforeningen_paa_vej dommerforeningen_arbejdsliv_02 dommerforeningen_arbejdsliv

Brev af 19. december 2014 fra Justitsministeren

Dato: 19. december 2014

Den Danske Dommerforening Att. Formand Mikael Sjöberg

Kære Mikael Sjöberg

 

Tak for din henvendelse af i dag om domstolenes budget for de næste fire år og ekstra midler til sikkerhed.

Jeg kan bekræfte, at sikkerhed ved domstolene ligger regeringen meget på sinde. Det skal være trygt for medarbejderne at gå på arbejde og trygt for enhver bruger, der har sin gang ved domstolene.

Som du ved, vedtog Folketinget sidste år en ændring af retsplejeloven, som bl.a. har til formål at højne sikkerheden ved de danske domstole. Lovens bestemmelser om visitation mv. er endnuikketrådt i kraft. Domstolsstyrelsen har modtaget et udkast til bekendtgørelsen i såkaldt præhøring. Det er positivt, at Domstolsstyrelsen nu har drøftet med retterne, om sikkerheden ved retterne er tilstrækkelig, og Justitsministeriet har på den baggrund modtaget en henvendelse fra Domstolsstyrelsen, der indeholder en række tiltag, som vil kunne højne sikkerheden i retsbygningerne.

Justitsministeriet har været i dialog med Domstolsstyrelsen og har aftalt en løsning, hvor domstolene kan bruge af opsparede midler til at finansiere initiativer rettet mod at højne sikkerheden. Justitsministeriet vil snarest sammen med Domstolsstyrelsen afslutte de igangværende drøftelser om udformningen af en bekendtgørelse om visitation mv., som skal træde i kraft sammen med lovens bestemmelser om visitation mv.

 

Med venlig hilsen

Mette Frederiksen.