dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Kontaktudvalg

Advokatrådet og Danske Advokater

Mikael Sjöberg, Ole Høyer og Elisabet Michelsen er medlemmer af kontaktudvalget med ovennævnte organisationer.

Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer

Mikael Sjöberg og Elisabet Michelsen er medlemmer af kontaktudvalget med Dommerfuldmægtigforeningen og kontorpersonalets organisationer.