Fagudvalg

Fagudvalgene er nedsat med henblik på at behandle sager inden for de enkelte fag-områder, herunder navnlig at udarbejde udkast til svar på de høringer, som foreningen modtager.

Fagudvalgene sammensættes med et bestyrelsesmedlem som formand og med så mange øvrige medlemmer, som skønnes nødvendigt for at kunne fordele mængden af hørings-sager på rimelig måde.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede kolleger til at melde sig til formanden for det fagudvalg, som man måtte være interesseret i at indtræde i. Høringsfrister er ofte urimeligt korte, og man må derfor gerne være indstillet på at skulle gennemgå et lovforslag eller en betænkning på få dage, men jo flere der melder sig, desto mindre vil byrden blive for den enkelte.

Arveret og dødsboskifteret

Lene Sigvardt (formand)
Eva Staal

Civilproces

Lene Sigvardt, Retten i Næstved (formand)
Poul Holm

EU og menneskerettigheder

Lis Frost, Vestre Landsret (formand)
Michael Elmer
Katja Høegh
Jon Kjølbro

Fogedret

Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odensen (formand)
Ejler Bruun
Marianne Lund Larsen
Margrethe Nissen

Formueret

Ole Græsbøll Olesen, Østre Landsret (formand)
Birgitte Grønborg Juul

Færdselslovgivningen

Mikael Sjöberg, Østre Landsret (formand)
Sanne Bager

Informationsteknologi, it

Linda Lauritsen, Retten i Roskilde (formand)

Konkurs- og anden insolvensret

Lone Bach Nielsen, Københavns Byret (formand)
Torben Kuld Hansen
Kristian Petersen.

Person- og familieret

Ole Høyer, Retten i Aalborg (formand)
Peter Brund
Lis Frost

Retsmægling

Elisabet Michelsen, Retten i Glostrup (formand)
Sanne Bager
Tuk Bagger
Svend Bjerg Hansen

Straffeproces

Ole Høyer, Retten i Aalborg (formand)
Søren Hafstrøm

Strafferet

Mette Søgaard Vammen, Retten i Århus (formand)
Lene Sadolin-Holst
Linda Hangaard 

Udlændingespørgsmål

Lis Frost, Vestre Landsret (formand)
Henrik Bloch Andersen