Høringssvar om bemærkninger til Konkursrådets udtalelse om værnetingsreglerne for gældssanering på baggrund EU-Domstolens dom af 11. juli 2019 i sag C-716/17.

Ved mail af 14. februar 2020 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til Konkursrådets udtalelse om værnetingsreglerne for gældssanering på baggrund EU-Domstolens dom af 11. juli 2019 i sag C-716/17. Der henvises til ministeriets j.nr. 2019-4009-0001.

Udtalelsen har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

I den anledning skal jeg meddele at Dommerforeningen ikke har bemærkninger til udtalelsen.

Udskriv denne side