Høringssvar vedrørende forslag til ændring af Lov om ændring af udlændingeloven (øget rekruttering)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
International rekruttering

Ved brev af 10. december 2018 har Udlændinge- og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen om forslag til ændring af Lov om ændring af udlændingeloven (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.)

Lovudkastet har været behandlet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Det er et politisk spørgsmål, om der som led i regeringens bestræbelse på at gøre det lettere for virksomhederne at få kvalificerede udlændinge til Danmark og forenkle en række af de eksisterende regler, skal ske en skærpelse af straffen for at beskæftige udlændinge uden arbejdstilladelse og bistå dem med ulovligt arbejde.

Dommerforeningen noterer sig, at fastsættelsen af straffen fortsat beror på domstolenes konkrete vurdering af samtlige omstændigheder i den enkelte sag. Dommerforeningen har i øvrigt ingen bemærkninger til lovforslaget.

Dommerforeningen skal beklage det sene svar.

Der henvises til 2018-12534

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg