Om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Justitsministeriet har ved mail af 14. juli 2017 (sagsnr. 2017-790-0462) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg