Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Justitsministeriet har ved mail af 13. juli 2017 (sagsnr. 2017-7006-0004) Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg