Høring over udkast til bekendtgørelse om løsladelse med henblik på straksudsendelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 14. februar 2017 (sagsnr. 2016-9127) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om løsladelse med henblik på straksudsendelse (Straksudsendelsesbekendtgørelsen).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg