dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til passageroplysninger

Forsvarsministeriet har ved mail af 12. juli 2017 (sagsnr. 2017/004353) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til passageroplysninger (PNR-oplysninger).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg