Om udkast til vejledning 3 til serviceloven – Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 14. oktober 2016 (sagsnr.  2016 - 6078) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til vejledning 3 til serviceloven – Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg