Om om ikrafttræden af § 1, nr. 6, og § 1, nr. 2-4, 8-20, 27 og 28 mv.

Beskæftigelsesministeriet har ved mail af 17. oktober 2016 (sagsnr.  2016-6734) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 6, og § 1, nr. 2-4, 8-20, 27 og 28, i lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg