Om kørsel med op til 40 km i timen med godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber m.v.

Færdselsstyrelsen har ved mail af 14. juni 2016 (sagsnr. TS20000-00089) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om kørsel med op til 40 km i timen med godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber m.v.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg