Om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser

Justitsministeriet har ved mail af 8. februar 2016 (sagsnr. 2015-703-0056) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til ændring af lov

om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser (udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning mv. af forsikringer og pensioner).

I den anledning, skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg