om Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i (betænkning nr. 1556/2015)

Justitsministeriet har ved mail af 27. maj 2015 2015 (sagsnr. 2015-730-0678) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i (betænkning nr. 1556/2015).

Dommerforeningen har behandlet høringen på et bestyrelsesmøde.

Forslaget er af politisk karakter og giver ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg