Om Danmarks ratifikation af aftale om en fælles patentdomstol m.v.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ved brev af 28. juni 2013 (sag nr. 13/194) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg