Forbud mod tv-overvågning m.v.

J.nr. 31/2006
Deres j.nr. 2005-730-0246

I et brev af 1. marts 2006 har Justitsministeriet anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om luftfart (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme mv.).

Foreningen finder, at forslaget er begrundet i politiske overvejelser i en sådan grad, at Dommerforeningen ikke finder at burde udtale sig om forslaget.

Med venlig hilsen
Henrik Linde