dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

Transportministeriet har ved brev af 29. januar 2014 (Sagsnr. 2010-3898) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse af selskaber om

undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at

fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg.