dommerforeningen arbejdsliv Dommerforeningen - sagen gives videre dommerforeningen arkivering 03 dommerforeningen arbejdsliv 02 dommerforeningen kapper 02 dommerforeningen_lovsamling

Om Dna-register i Grønland

Justitsministeriet har ved brev af 21. august 2014 (Sagsnr. 2011-730-0029) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til anordninger om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Dna-profil-register.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg